Information in header:   Link numer one    Sociallinks

 

Hidrotechnikos statiniai

Hidrotechninių statinių projektai: užtvankos, potvynių vandens pralaidos, siurblinės, krantinės, tiltai ir t.t. Taip pat projektuojamos atraminės sienos, teritorijų apsaugos nuo potvynių pylimai, polderiai, šlaitų tvirtinimas bei kiti objektai prie vandens telkinių.

 
smart foreash