Information in header:   Link numer one    Sociallinks

Apie mus

 

 

V.Žulio firma “KUMPONAS”, įmonė  tyrinėjanti ir projektuojanti įvairios paskirties vandens ir žemės ūkio, susiekimo, gamtosauginius objektus. Ji įsteigta 1991m. susibūrus bendraminčių kolektyvui kartu dirbusiam Respublikinio vandens ūkio projektavimo instituto (RVŪPI), Vilniaus skyriuje.

Šiuo metu bendrovėje dirba 8 darbuotojai, iš jų - 7 inžinieriai. Įmonėje  įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2008 , standartus.

KOMPETENCIJA

Bendrovės veikla vykdoma remiantis turimais specialistų atestatais, leidimais ir licencijomis įmonei:

- specialistų atestatai atlikti statinio  projektavimo darbus.

Statinių kategorijos: ypatingi statiniai.

Statinių grupės : susisiekimo komunikacijos : keliai (rajoniniai); inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; sąvartynai.

Projektavimo darbų sritys:  konstrukcijų, susisiekimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, aplinkos apsaugos, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominė, sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

- kvalifikacijos atestatas melioracijos projektams rengti, jų autorinei priežiūrai bei melioracijos darbų techninei priežiūrai atlikti;

- kvalifikacijos atestatas melioracijos statinių ekspertizei, melioracijos projektų ekspertizei;

- specialistų kvalifikacijos atestatai sudaryti topografinius, batimetrinius bei inžinerinių tinklų planus, atlikti nekilnojamo turto kadastro objektų geodezinius (kadastrinius) matavimus, atlikti statinių bei įrenginių žymėjimą vietovėje.

FIRMOS  “KUMPONAS”  KOKYBĖS  POLITIKA

MISIJA – teikiant projektavimo, projekto vykdymo ir priežiūros, techninės preižiūros paslaugas, užtikrinti paslaugų kokybę, siūlyti ekonomiškus inžinerinius sprendimus, operatyviai reaguoti į suinteresuotų šalių reikalavimus.

VIZIJA – novatoriška, dinamiška, savo patikimumą grindžianti aukšta darbuotojų kvalifikacija. 

Pagrindinės vertybės puoselėjamos mūsų veikloje:

- LR teisės aktų reikalavimų laikymasis;

- dėmesys klientui, konsultacijos, profesionalus bei kokybiškas paslaugų suteikimas;

- klientų pasitenkinimo tekiama paslauga bei aptarnavimo kultūra, monitoringas;

- kvalifikuotas, kompetetingas ir atsakingas personalas;

- naujų inžinerinių sprendimų paieška;

- vykdyti, nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą pagal standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus.

 

 

Vadovas                                                                                                         Vygintas Žulys

 

 

 
smart foreash